3D Model Mühendislik Üyelikler

3D Model Mühendislik olarak kurulduğumuz günden bugüne mühendislik alanında tamamladığımız başarılı projelerle ülkemizin kalkınmasını misyon edinmiş kurum ve derneklerle iş birliği halinde çalışıyoruz. Bu bağlamda ülkemizin uluslararası pazarda rekabet gücünü arttıran, gerek sahada gerekse masada daha güçlü olmasını sağlayan firmaların mühendislik alanında çözüm ortağı olma misyonunu yerine getiriyoruz. Üyesi olduğumuz kurum ve derneklerin listesi aşağıdaki gibidir. 

3D Model Mühendislik Logo - Geniş
3D_Model_Muhendislik_Üyelikler-1

ITO

İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası, 640 bini aşkın üyesiyle dünyanın en büyük ve köklü ticaret odalarından biridir.

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin ve üyelerinin; uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, küresel boyutlardaki siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda yönlendirebilen bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.

İTO, özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözülmesi, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, ülke ekonomisine güvenli ve istikrarlı bir gelişim ortamı sağlanmasının hayati önem taşıdığını bilir.

3D_Model_Muhendislik_Üyelikler-2

HUKD

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği  Türk Havacılık, Uzay ve Savunma Sanayii’nin üretim, mühendislik, tasarım ve Ar-Ge konularında global entegrasyon çalışmalarını desteklemek olan vizyonu doğrultusunda üyelerine destek sağlayacak yurt içi projeler oluşturmak yanında, yurt dışındaki havacılık kümelenmeleri ile olan işbirliklerini arttırıcı güzel çalışmalara da imza atan bir sivil toplum kuruluşudur.

3D_Model_Muhendislik_Üyelikler-3

SAHA - İstanbul

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği

Türkiye’nin milli gelirinin yarısını üreten İstanbul Sanayisinin, Katma Değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmesi amacı ile Kuzey Marmara koridorunda faaliyet gösteren 65.000 sanayici firmamızın gücünü, kümelenerek, ortak bir sinerji yakalanması hedefi doğrultusunda, 2015 yılı Mart ayı içinde, 27 kurucu üyenin girişimleri ile SAHA İstanbul ~ Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği kurulmuştur. Küme merkez olarak Pendik’te bulunan Teknopark İstanbul’u seçmiştir.