3D Model Mühendislik Kalite Politikası

Kalite Yönetim Sistemi Kapsamımız;

3D Model Kalite Politikası sınırlarını ve uygulanabilirliğini, iç ve dış bağlamlarını, uygunluk yükümlüklerini, kurumsal birim ve fiziksel sınırlarını, faaliyet, ürün ve hizmetlerini, kontrol yetki ve yeteneğini, ilgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini dikkate alarak belirlemiş ve yazılı hale getirmiştir.

3D Model Mühendislik Logo - Geniş

Kuruluşumuzun Ticari Tescil Kapsamı

Sanayi firmalarının imalatlarını yaptığı ürünlere ait tasarımlar yapmak, bunların yazıcı, çizici, gösterici teknoloji ürünlerinin kurulumunu, alımını satımını, kiralanmasını ve kiraya verilmesini yapmak, gerektiğinde teknik ve eğitimsel danışmanlık hizmetleri vermek.

Sonuç olarak her türlü sanayi üretim cihaz ve makinaların tasarımını yapmak. Araştırma geliştirme sistemleri kurmak geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermektir.

Bu kapsam, Hürriyet Mahallesi Yurt Sokak No:9 D:2 Kama Kardeşler İş Merkezi 34403 Çağlayan Kağıthane İstanbul/Türkiye. Adresinde bulunan üretim merkezinde gerçekleştirilmektedir.

Kalite ve yönetim sistemimiz; yukarıda belirtilen kapsamda faaliyetlerini gerçekleştirilmesi için

 •  İlgili tüm süreçlerin işletilmesini,

 • Yaşam döngüsü bakış açısı ile çevre boyutlarının tespitini ve yönetimini,

 • Yasal mevzuat ve ilgili diğer şartların belirlenmesi ve takibini,

 • Amaç ve stratejiler doğrultusunda belirlenen konuların, ilgili iç ve dış bağlamların entegre yönetim sistemi ile ilgili şartlarını. Bunlara ulaşmak için yol haritasının, yönetim sistemini ilgilendiren değişikliklerin, görev, sorumluluk, kaynak, iletişim gerekliliklerinin belirlenmesini. İzlenip değerlendirilmesini ve sağlanmasını,

 • İlgili risk ve fırsatları tayin etmeyi,

 • Sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin, acil durumların belirlenmesi ve değerlendirilmesini, gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesini, gözden geçirilmesini, denetim kontrolünü, performans ölçümünü yapmak. Şikayet ve uygunsuzlukların ele alınmasını ve değerlendirilmesini, sürekli iyileştirme kapsamında kararlar alımını içermektedir.

 

Vizyonumuz

Gerek yurt içi gerekse yurt dışında çözüm ortağı olduğumuz paydaşlarımız için, mühendislik tecrübemizi, güvenilirliğimizi, hizmet kalitemizi ve ölçülebilir, tekrarlanabilir hizmet anlayışımızı kanıtlayarak müşteri ve çalışanlarımızca daima tercih edilen lider firma olmak. 

Misyonumuz

Alanında edindiği tecrübe, mühendislik birikimimiz ve paydaşlarımıza sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmetler sayesinde; müşterilerimize beklentilerinin üzerinde ürün ve hizmet sunmak.  

 

Çevre Politikamız

3D Model Mühendislik “Sürdürülebilir bir gelişim ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir”. yaklaşımı ile çevresel boyutlarını belirlemek. Çevre ile ilgili her alanda sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir;

 • Vizyon ve misyonumuz çerçevesinde ürün ve hizmetlerimizin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak. Firmamızın çevre politikası doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak.

 • Çalışanların çevre farkındalığını arttıracak eğitimler gerçekleştirmek.

 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken doğal kaynak tüketimlerini analiz etmek. İlgili izleme ve ölçme sistemleriyle kontrol altına almak ve azaltılması için verimliliğe yönelik projeler geliştirmek ve sonuç olarak çevresel performansı arttırmak için sürekli iyileştirmeler yapmak.

 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan çevre boyutları ve etkilerini tespit etmek

 • Oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak

 • Çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yaparak çevrenin korunmasını sağlamak.

 • Çevresel risk ve fırsatları tayin ederek çevresel riskleri minimize etmek,

 • Faaliyet alanlarımıza ilişkin, çevre ile ilgili, yasal mevzuatlara uymak ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

3D Model Mühendislik tüm faaliyetlerinde ‘’En değerli varlık insan” yaklaşımı ile daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak; oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirgemeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli hedef olarak benimsemektedir. Bu nedenle,

 • Yürürlükteki yasal şartlara ve İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili belirlemiş olduğu diğer şartlara uyacağını ve,

 • Yönetimin gözden geçirme toplantıları ile İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansının izlenmesi ve gelişmesini sağlayacağını ve bu kapsamda yeni hedeflerini belirleyeceğini ve,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmeyi ve,

 • Çalışan temsilcisinin de bulunduğu, İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu tarafından gerçekleştirilen periyodik toplantılarda çalışanlarının öneri ve isteklerini alarak katılımlarını sağlamayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalığını arttıracak eğitimler vermeyi ve,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği bağlamında proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri ve fırsatları önceden tespit edip riskleri azaltarak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için önleyici faaliyetlerde bulanarak, tehlikeleri oluşmadan ortadan kaldırıp güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder.

Genel Müdür 

Atamer Özalp